Forside

/

Faldsikring

/

Faldsikring regler

Faldsikring regler

Når der arbejdes i en højde på over 2 meter, skal der som udgangspunkt altid være etableret effektive sikkerhedsforanstaltninger, hvis der er fare for nedstyrtning. Et fald på 2 meter vil nå en hastighed over 20 km/t, og vil stige med faldet. Man skal også tage højde for underlaget i en evt. risikovurdering.

På flade tage med en frifaldhøjde på 3,5 meter, skal der benyttes individuelt faldsikringsudstyr, hvis anden kollektiv sikring ikke er tilgængelig, som rækværk (Håndliste min. 1 meter), stilladser, lift mv. Ved en fri faldhøjde mellem 2 og 3,5 meter, skal der foretages en skriftlig risikovurdering.

For at befærdes på et fladt tag UDEN faldsikring eller anden sikkerhedsforanstaltning, skal der være opsat en holdbar og synlig markering 2 meter fra tagkanten. Det kan eksempelvis bestå i kegler og plastkæder. Det vil også sige at arbejde langs kanten udenfor markeringen, ikke er tilladt.

På skrå tage med mere end 15 graders hældning, skal der sikres ved tagfoden, hvis højden fra tagfoden til underlaget overstiger 2 meter og arbejdet foregår i 5 meters højde. Hvis under 5 meters højde, skal der foretages en skriftlig risikovurdering.

Faldsikringsudstyr er til kortvarig brug og benyttes hvis arbejdsopgaven kan udføres på 4 mandetimer.

Arbejdsgiveren har ansvaret for at vurdere, hvordan arbejde i højden kan udføres sikkert og stille egnet faldsikringsudstyr til rådighed, når arbejdssituationen efter en konkret vurdering kræver det. Det er også arbejdsgiveren der har ansvaret for at advare medarbejderne om faldsikringskravet vha. skiltning.

I byggesager er det den projekterendes ansvar, at reglerne i arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes – både i forbindelse med byggeriets gennemførelse og ved det gennemførte projekts vedligehold. Det skal planlægges og tilrettelægges i forhold til hvor og hvor mange forankringspunkter, der skal etableres, så de så vidt muligt placeres så pendulsving undgås.

Sign

Læs mere på arbejdstilsynets hjemmeside:

Regler om faldsikring

Eller læs BFA’s Branchevejledning om faldsikringsudstyr:

Branchevejledning

Faldsikringens ABCD

D. Descent and Rescue (Nedfiring og redning)

Når en person er faldet ud fra en bygning skal der handles hurtigt. Personen er ikke i sikkerhed, før han/hun ligger i sikre omgivelser og er under opsyn/ behandling af erfarne personer. En person, som hænger i en sele i mere end 30 minutter, vil få alvorlige kropsskader, uanset om personen er ved bevidsthed eller bevidstløs. Derfor er det altafgørende at man har en detaljeret redningsprocedure, som er kendt og prøvet i praksis af alle der arbejder på taget.

Forstå reglerne for faldsikring

Hos Mul10 Prosafe har vi i årevis bestræbt os på at rådgive, vejlede og informere landets tagdækkere om reglerne for faldsikring, mens vi samtidigt har udviklet et patenteret system og en danskproduceret sikkerhedsfod til formålet. Faldsikringsudstyr er den garanti, I stiller for jeres medarbejdere, og vi har med vores professionelle forankringssystem sikret os en plads som danske kunders foretrukne faldsikringsproducent. Kravet om faldsikring tilkommer generelt dem, der arbejder i højder. Det kan mere specifikt bestemmes som, når der er mere end 3,5 meter fra tagkanten og ned til underlaget. I kan læse mere om ofte stillede spørgsmål og specifikationer her på vores FAQ-side.

Hvad i skal vide om reglerne for faldsikring

Først og fremmest er det en nødvendighed, at faldsikringsudstyr skal være CE-mærket og testet i henhold til præmisserne for godkendelse af et forankringspunkt. Vores sikkerhedsfod er testet og godkendt, og I kan dermed uden videre investere i denne med god samvittighed. Når det er sagt, skal I selvfølgelig før brug sikre jer, at udstyret er helt og funktionsdygtigt. Dertil er det også et krav om, at udstyret skal efterses af en fagperson mindst én gang om året. Der er mange teknikaliteter forbundet med projektering, montering og lignende, så tøv ikke med at kontakte os for at modtage uforpligtende, faglig rådgivning.

Arbejdsgiveren har ansvaret for at kende reglerne for brug, montering og vedligeholdelse

Som medarbejder skal man som bruger af faldsikringsudstyr altid sikre sig, at udstyret er funktionsdygtigt inden brug. Generelt pålægges ansvaret dog arbejdsgiveren, der skal have det fulde overblik over arbejdspladsens sikkerhed, udstyret duelighed og lignende opgaver. Arbejdsgiveren skal også kunne give den rigtige instruktion, så alle tagdækkere er ordentlig informeret om, hvordan udstyret skal bruges. Her på siden vil I kunne få et mere nærgående kendskab til de specifikke regler og finde henvisninger til sider, som I kan gøre nytte af. Kontakt os gerne på telefon 20 54 74 28, hvis I har spørgsmål til vores patenterede system.

Instruktioner

Inspection in progress
Advarsler

Alle brugere af dette udstyr skal forstå og følge alle instruktioner til systemet. Følges instruktionerne ikke kan det have alvorlige skader til følge. Brug kun udstyret hvis du har modtaget den rette træning. Ved alvorlige sygdomstilstande hos brugeren, frarådes det at bruge faldsikringsudstyr, da det påvirker sikkerheden. Brug ikke faldsikringsudstyret/ forankringssystemet ved ekstreme temperaturer (unormale forhold). Faldsikringsudstyrets sele og line må ikke komme i kontakt med skarpe kanter under arbejde eller transport.

Installation

Mul10 ProSafe forankringssystem skal installeres af en registreret Mul10 ProSafe Installatør. Husk at udfylde installationsskemaet, der derefter skal opbevares i den bygning hvor systemet er installeret. Installationen skal følge montagevejledningen og må kun udføres på de anviste konstruktioner. Der må ikke laves ændringer på systemet eller tilføjelser med uoriginale dele.

Brug
  • Brugeren skal være instrueret i sikker brug af faldsikringsudstyret.
  • Forankringssystemets kapacitet for antal brugere, må ikke overskrides.
  • Forankringssystemet må ikke bruges til andre formål end faldsikring.
  • Forankringssystemet må ikke anvendes, hvis det har været brugt til at standse et fald, hvis det har været udsat for anden belastning, der kan have nedsat holdbarheden, hvis det er repareret, eller hvis der er tvivl om udstyrets fortsatte egnethed, medmindre udstyret har gennemgået et eftersyn af en kvalificeret person.

Læs om vores egen udviklet faldsikring

Læs mere om vores faldsikringssystemer