FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvad er reglerne egentlig for faldsikring? Hvem har et ansvar og for hvad?

Der kan være mange spørgsmål og usikkerheder omkring projektering, montering, brug og vedligehold af faldsikring. Herunder forsøger vi at hjælpe med at besvare nogle af de spørgsmål.

Om faldsikring

Hvornår skal man bruge faldsikring

Faldsikring skal bruges, når man arbejder i højden, mod nedstyrtning fra tage – når der er mere end 3,5 meter fra tagkanten og ned til underlaget. De Ansatte, der arbejder og færdes mindre end to meter fra kanten af taget skal være sikret mod nedstyrtning.

Hvis der er imellem 2-3,5 m frifaldhøjde, skal der foretages en risikovurdering af arbejdsgiveren, om hvorvidt det er nødvendigt med faldsikring. Det skal bruges faldhindrende, hvis der her vurderes at et fald vil resultere i alvorlig skade.

Hvilket ansvar har medarbejderen?

Før brug af faldsikringsudstyr, skal brugeren sikre sig at det er helt og funktionsdygtigt. Derudover skal man kontrollere, om udstyret har gennemgået et eftersyn indenfor de sidste 12 måneder. Udstyr må ikke benyttes, hvis det har været brugt til at standse et fald eller hvis der er tvivl om udstyrets egnethed, før det har gennemgået et eftersyn. Fejl og mangler skal meddeles til arbejdsgiveren.

Hvad skal et forankringspunkt kunne holde til?

Ankerpunkter til faldsikring skal ifølge EN 795:2012 kunne optage en kraft på 12 kN (1200 kg) ved én person. Man godkender et forankringspunkt ved at udføre både en statisk test og en dynamisk drop-test, ud fra beskrivelsen i EN 795:2012. Mul10 ProSafe sikkerhedsfod med singleøje er testet og godkendt til 2 brugere på samme tid (bl.a. ved en statisk test på 13 kN).

Hvad er lovgivningen indenfor faldsikring

Faldsikringsudstyr skal være CE-mærket og godkendt efter gældende Europæiske normer. Alt faldsikringsudstyr skal efterses mindst én gang om året af en faglig kompetent person.

Faldsikringsudstyr må man maks have på i 4 mandetimer.

Hvad er forskellen på faldhindring og falddæmpning?

Faldhindrende faldsikring vil sige man bevæger sig lige ud fra ankerpunktet og tilpasser linen, så man ikke kan falde ud.

Falddæmpende faldsikring vidder man ud fra sit ankerpunkt, så der vil være risiko for fald og pendulering. Det skal være udstyret med en falddæmper, som absorbere kraften i faldet.

Nedenstående eksempler illustrerer nogle faldsikringsløsninger. Når man bevæger sig indenfor de stiplede linjer og har tilpasset sin line, vil det være faldhindrende. Så snart man bevæger sig udenfor de stiplede linjer risikere man pendulering.

Wiresystem 2,5 m. fra tagkant - Anbefalet udstyr: Fast 2m line og H-sele (faldhindrende uanset brug)
Wiresystem 5 m. fra tagkant, singleposter ved hjørner - Anbefalet udstyr: Justerbar line, samt fast 2 m. line og H-sele
Wiresystem centralt, max 8,5 m., singleposter ved hjørner - Anbefalet udstyr: Justerbar line, samt fast 2 m. line og H-sele
Hvornår kan man bruge wiresystem med fleksibel ankerline fra MUL10 PROSAFE?

Der skal være frihøjde (”H”) under brugeren (mindst 3,5 m), som vil muliggøre sikkerhedsmæssigt forsvarlig standsning af fald. Den maksimale vægt af en bruger må ikke overstige 100 kg. Forankringspunktet eller wiren man hægter sig i, må ikke ligge under brugerens fodniveau. Kantens radius skal i det mindste udgøre 0,5 mm. Er kanten på taget skarp, kan der være en stor risiko for beskadigelse af linen, derfor skal den forsynes med en velegnet afskærmning.

OBS: Beregning af stoplængde og sikkerhedsafstand skal altid udføres på grundlag af fabrikantens oplysninger om dette i brugsvejledningen.

Med justerbar line

Stoplængde = Personlængde + falddæmpende anordning

Med fastline på max 2 meter

Stoplængde = Længde på line + Personlængde + sikkerhedsmargin (1 meter)

Hvad er penduleffekt?

Hvis man bevæger sig for langt ud til siderne, i forhold til ankerpunktet, og falder ud over kanten, vil man “pendullere” og risikere at ramme ind i lodrette konstruktioner, eller i værste fald – ramme jorden eller underliggende etage. Man vil falde flere meter, før den falddæmpende effekt træder i kraft. For at undgå dette, må man maksimal bevæge sig i en vinkel på 30 grader fra ankerpunktet.

Ansvar for medarbejdernes sikkerhed

Hvad er arbejdsgiverens pligter?

Det er arbejdsgiveres pligt:

  • At vurdere, hvordan arbejde i højden kan udføres forsvarligt.
  • At arbejdsområder, hvor faldsikringsudstyr skal bruges, er afmærket med skiltning.
  • At stille egnet faldsikringsudstyr til rådighed, når arbejdssituationen kræver det.
  • Sammen med brugeren, sørge for vedligeholdelse og renholdelse af faldsikringsudstyr.

Inden faldsikringsudstyret tages i brug, skal brugeren have modtaget instruktion i brug af udstyret og oplyses om faren ved ikke at bruge det.

Beredskabsplan

Virksomhedens brug af faldsikringsudstyr skal indgå i deres APV (arbejdspladsvurdering) – men en skriftelig plan for, hvordan arbejdet kan udføres sikkehedsmæssigt forsvarligt – herunder en beredskabsplan for hvilke procedurer man skal følge ved brug af falddæmpende udstyr – bl.a. en plan for hvordan arbejdsgiveren og den beskæftigede skal reagere, hvis der sker en ulykke. Beredskabsplanen skal være synlig og kendt for alle.

Eksempel på beredskabsplan - PDF

I tilfælde af en faldulykke

  • Stands ulykken
  • Red den tilskadekomne og giv akut førstehjælp
  • Ring alarm 1-1-2 under alle omstændigheder
  • Markér eller afspær ulykkesstedet
  • Kontakt nærmeste leder eller arbejdsgiver og informer om ulykken

For mere information

Mathias Theis Haugstrup

Mathias Theis Haugstrup

Tilbud / Kursus

Jeg står klar til at rådgive eller svare på alle dine spørgsmål. Giv mig et kald eller send en mail.