Forside

/

Faldsikring

/

Faldsikringssystem

Faldsikringssystem

Tagdækkernes faldsikringssystem

Patenteret faldsikringssystem til pap- og folietage

Mul10 ProSafe® er et professionelt forankringssystem til personsikring på tagpap- og folietage.

Registreret MUL10 PROSAFE® installatør

For at opnå garanti på Mul10 ProSafe® produkter, må monteringen kun foretages af registrerede Mul10 ProSafe® Installatører, der har gennemført træning/kursus hos Mul10 ProSafe A/S.

Efter gennemført kursus hos Mul10 ProSafe A/S, har den registrerede installatør tilladelse til at montere alle Mul10 ProSafe® produkter, samt til at foretage kvalitetssikring og de årlige eftersyn.

Læs om vores kursus

Se vores sortiment:

Fordele ved MUL10 PROSAFE

 • Hvor andre systemer kræver specialmontører, uddanner vi tagdækkeren til at blive certificeret montør af Mul10 ProSafe.
 • Vi giver op til 15 års tæthedsgaranti – følger tagets garanti.
 • Enkel (gratis) uddannelse for at blive registreret installatør.
 • Der kan opnås mersalg ved at sælge abonnement på det årlige serviceeftersyn (lovkrav).
 • Konkurrencedygtige priser.
 • Hurtig og sikker montage (center- istedet for hjørnemontering).
 • Tagdækkeren kan sikre sig fra første dag.
 • Tagdækkeren kan tilbyde at montere faldsikring med det samme (ved andre systemer skal specialfirma rekvireres først).
Omada 80-25

MUL10 PROSAFE sikkerhedsfod

Mul10 ProSafes patenterede sikkerhedsfod er den smarte løsning når du skal installere faldsikring på pap- og folietage. Mul10 ProSafe® sikkerhedsfod fungerer som forankringspunkt til faldsikring. Den er centermonteret og udstyret med integreret papflange, som sikrer en hurtig og tæt montering.

Garanti

Vi følger de gældende regler for garanti jf. AB 18. Udover den almindelige 5 års produktgaranti, følger Mul10 ProSafe® sikkerhedsfod den gældende tagpapfabrikants garanti (typisk 10-15 år), dog forudsat at monteringen er udført af en registreret Mul10 ProSafe® Installatør og efter Mul10 ProSafes montagevejledning. Ved projekter med udvidet garanti på tagpaptaget følger Mul10 ProSafe® sikkerhedsfod denne garanti – kontakt Mul10 ProSafe for yderligere information om udvidet garanti.

Test og teknisk rapport

Mul10 ProSafe® er testet og certificeret i henhold til nedenstående standarder i samarbejde med Teknologisk Institut.Testene er blevet gennemført i henhold til DS/EN 795:2012: Personligt faldsikrings-udstyr Forankringsanordninger. Samt DS/CEN/TS 16415:2013: Anbefalinger vedrørende forankringsudstyr, der skal bruges af flere personer samtidigt.

Se vores TGA Godkendelse:
TGA Certifikat

Pakket i kasser

Sikkerhedsfødderne er pakket i kasser med komplet montagesæt til både koldt og varmt tag – til beton, stål og krydsfinér. Selve sikkerhedsfoden ligger i bunden af kassen, så tagpappen forbliver plant.

I hver kasse medfølger også skæreskabeloner, en montagevejledning og skemaer for dokumentation/kvalitetssikring.

Box unraveling

Instruktioner

Inspection in progress
Advarsler

Alle brugere af dette udstyr skal forstå og følge alle instruktioner til systemet. Følges instruktionerne ikke kan det have alvorlige skader til følge. Brug kun udstyret hvis du har modtaget den rette træning. Ved alvorlige sygdomstilstande hos brugeren, frarådes det at bruge faldsikringsudstyr, da det påvirker sikkerheden. Brug ikke faldsikringsudstyret/ forankringssystemet ved ekstreme temperaturer (unormale forhold). Faldsikringsudstyrets sele og line må ikke komme i kontakt med skarpe kanter under arbejde eller transport.

Installation

Mul10 ProSafe forankringssystem skal installeres af en registreret Mul10 ProSafe Installatør. Husk at udfylde installationsskemaet, der derefter skal opbevares i den bygning hvor systemet er installeret. Installationen skal følge montagevejledningen og må kun udføres på de anviste konstruktioner. Der må ikke laves ændringer på systemet eller tilføjelser med uoriginale dele.

Brug
 • Brugeren skal være instrueret i sikker brug af faldsikringsudstyret.
 • Forankringssystemets kapacitet for antal brugere, må ikke overskrides.
 • Forankringssystemet må ikke bruges til andre formål end faldsikring.
 • Forankringssystemet må ikke anvendes, hvis det har været brugt til at standse et fald, hvis det har været udsat for anden belastning, der kan have nedsat holdbarheden, hvis det er repareret, eller hvis der er tvivl om udstyrets fortsatte egnethed, medmindre udstyret har gennemgået et eftersyn af en kvalificeret person.

Læs mere om faldsikrings regler

Læs mere om vores egen udviklet faldsikring