Forside

/

Om Faldsikring

Faldsikring fra MUL10 PROSAFE

Mul10 ProSafe er en af landets førende leverandører af kvalitetssikret faldsikring til tagkonstruktioner. Det er udstyr, som sikrer ansatte, mens de vedligeholder eller reparerer taget eller tagkonstruktionen. Skulle de miste balancen, gribes de sikkert i faldet.

Faldsikring fra Mul10 ProSafe er et professionelt forankringssystem til personsikring på pap- og folietage. Den patenterede sikkerhedsfod er den smarte løsning, når du skal installere faldsikring på pap- og folietage.

Mul10 ProSafe sikkerhedsfod fungerer som forankringspunkt til faldsikring. Den er centermonteret og udstyret med integreret papflange, som sikrer en hurtig og tæt montering.

Faldsikring på tage

Faldsikring på tage er en essentiel foranstaltning for at sikre arbejdernes sikkerhed under arbejde i højderne. Det er særligt vigtigt i industrier, hvor arbejde på tagflader er en regelmæssig del af jobbet, såsom i byggebranchen, vedligeholdelse af ejendomme og installation på taget. Faldsikring på tage er ikke kun afgørende for at beskytte arbejderne mod potentielle fald, men også for at sikre overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen, så du ikke åbner dig op for potentielle sagsanlæg, hvis ulykker skulle forekomme. Vores system er designet til at forebygge fald eller begrænse skader i tilfælde af et fald.

Ved faldsikring på flade tage er der særlige overvejelser at tage højde for. Selvom et fladt tag måske virker mindre risikabelt, kan der stadig forekomme farlige situationer, især under våde eller glatte forhold. Derfor er det vigtigt at implementere hensigtsmæssige faldsikringssystemer og sikkerhedsprotokoller, der er tilpasset de specifikke udfordringer ved arbejde på flade tage.

Omada 80-25

Montering af PROSAFE faldsikring

Mul10 ProSafe sikkerhedsfod er et danskproduceret kvalitetsprodukt, der har en direkte mekanisk fastgørelse til tagkonstruktionen fra under isoleringslaget og op til det påmonterede Mul10 ProSafe beslag.

Sikkerhedsfoden holdes på den måde altid oven på tagpappen, uden at synke ned i isoleringen. Derved undgås sætninger omkring sikkerhedsfoden og den deraf følgende risiko for vandindtrængen.

Mul10 ProSafe sikkerhedsfods underpap har 100 mm overlæg i forhold til bundpladen og overpappen 100 mm i forhold til underpappen iht. krav fra tagpapproducenterne.

Guide til montage

Regler for faldsikring

I den danske lovgivning er der specificeret regler for faldsikring, hvilket i praksis tjekkes af arbejdstilsynet. Det betyder bl.a., at der ved arbejde i højder over 2 meter som udgangspunkt skal være etableret effektive sikkerhedsforanstaltninger. Dertil skal der på flade tage med en frifaldshøjde på 3.5m benyttes individuelt faldsikringsudstyr, hvis ikke anden kollektiv sikring er etableret. Desuden må man f.eks. ikke arbejde med faldsikringsudstyr på i mere end 4 timer ad gangen. Alt dette og meget andet kan du læse mere om på linket nedenfor, hvor vi gennemgår de gældende regler for faldsikring.

Læs mere om regler for faldsikring

Krav om årligt eftersyn af faldsikring

Alt faldsikringsudstyr skal gennemgå et årligt eftersyn for lovligt at kunne benyttes. Det gælder altså både dit personlige selesæt og det permanente faldsikringssystem på taget.

Mul10 Prosafes registrerede montører er godkendte til at udføre disse årlige eftersyn af dit faldsikringsudstyr. De uddannes i korrekt montage af produkterne, herunder at lave de krævede træktest på sikkerhedsfødderne/forankringspunkterne. Der udføres træktest både ved montage og ved de årlige eftersyn.

Med vores QR-system ligger alt dokumentationsmateriale digitalt tilgængeligt.

Alle sikkerhedsfødder registreres via de unikke QR-koder i vores produktion, så de kan spores i systemet. Monteret på taget bliver de igen registreret med unikke fortløbende numre.

Omada 80-25

Vi prioriterer din sikkerhed

Hos Mul10 ProSafe er vi akut bevidste om vigtigheden af at prioritere sikkerheden under tagarbejde. At putte sikkerheden i første række ved arbejde på tage er afgørende, ikke kun for arbejdernes fysiske velbefindende, men også for den mentale ro under udførslen af arbejdet. Arbejdere, der føler sig sikre, er mere produktive og mindre tilbøjelige til at tage unødige risici.

En af de primære fordele ved at investere i ordentlige faldsikringssystemer er forebyggelse af ulykker. Fald fra højder er en af de mest almindelige årsager til alvorlige arbejdsskader og dødsfald i byggebranchen. Ved at anvende effektive faldsikringssystemer kan disse tragiske hændelser undgås, hvilket beskytter arbejderne og reducerer risikoen for et retsligt efterspil.

Man kan ligeledes også delvist betragte faldsikring som en investering i virksomhedens omdømme. Virksomheder, der prioriterer arbejdernes sikkerhed, opbygger et positivt ry blandt både ansatte og kunder. Dette kan føre til forøget tillid og forretningsmuligheder, da kunder og samarbejdspartnere foretrækker at arbejde med ansvarlige virksomheder.

Gennem omhyggelig planlægning og anvendelse af de rette faldsikringsmetoder kan virksomheder sikre, at deres medarbejdere er beskyttede, og at de kan udføre deres arbejde effektivt og sikkert. Dette skaber et arbejdsmiljø, hvor sikkerheden altid er i højsædet, og hvor alle ansatte føler sig værdsatte og beskyttede.

Faldsikringsudstyr

Hvilket udstyr, man benytter til faldsikring, varierer fra situation til situation. Det er bl.a. afhængigt af, hvilken type af tag man arbejder på, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der i forvejen er etableret, hvor længe du skal udføre arbejde i højden, hvor højt du arbejder oppe og meget andet.

Vi tilbyder alt indenfor moderne faldsikringsudstyr. Dette indebærer bl.a. vores patenterede sikkerhedsfod, wire, wirestrammere, glidere, forskellige slags behagelige seler, og alt andet udstyr og materialer, der skal til for at etablere et effektiv og velfungerende faldsikringssystem.

Se alle vores produkter

Faldsikring kursus

Vi uddanner tagdækkere i selv at kunne installere og servicere Mul10 ProSafe faldsikringssystemer. På kurset får deltagerne en grundig gennemgang af al den nødvendige viden, de skal have for at kunne begynde at montere Mul10 ProSafe faldsikringssystem.

Dette giver tagdækkere flere muligheder for indtjening ved f.eks. at kunne tjene ekstra på den lovpligtige årlige servicering af udstyret, samt at kunne inkludere montering af faldsikring som en del af samlede tilbud til deres kunder,

Læs mere om vores faldsikringskursus

Hvorfor vælge et faldsikringssystem fra Mul10 ProSafe?

Der er mange fordele ved at vælge et faldsikringssystem fra Mul10 ProSafe. Vores patenterede sikkerhedsfod er udviklet specifikt til nemt at kunne monteres og samtidig levere markedets bedste sikkerhedskvalitet. Derudover er vores faldsikringsudstyr som det eneste produceret her i Danmark, hvorfor vi hverken har lang leveringstid, store transportomkostninger eller belaster miljøet med unødvendig transport af udstyr fra udlandet.

Vores system kræver heller ikke specialmontører, men kan derimod foretages af et stort netværk af tagdækkere, der er certificeret Mul10 ProSafe installatør. Samtidig tilbyder vi en garanti på vores system, der matcher tagets garanti. Der er altså mange gode grunde til at vælge et faldsikringssystem fra Mul10 ProSafe, og på linket nedenfor kan du udforske en liste med endnu flere fordele.

Læs mere om fordele ved Mul10 ProSafe faldsikringssystem

Dansk kvalitet til faldsikring

Mul10 Prosafe er, som det eneste faldsikringssystem, udviklet og produceret i Danmark. Vi har i tæt dialog med tagdækkere og rådgivere, udviklet et produkt, der tilgodeser deres ønsker og krav i forhold til montage, tæthed, kvalitet og dokumentation.

Alle vores produkter er lavet i holdbare materialer med fokus på kvalitet samt bæredygtighed. F.eks. er alle Mul10 ProSafe beslag lavet i Syrefast Rustfri AISI 316.

Se vores sortiment:

Se produkter

Testet af teknologisk institut

Faldsikringsudstyr af mærket Mul10 ProSafe er testet og godkendt efter normen EN 795:2012, som omhandler selve forankringspunktet til faldsikring. Sikkerhedsfoden, og det øvrige sikkerhedsudstyr i Mul10 ProSafe serien, gennemgår løbende en fremstillingskontrol af Teknologisk Institut, for at sikre, at den høje sikkerhedsstandard vedbliver.

Se vores TGA godkendelse fra ETA Danmark:

Se certifikat

Læs mere om faldsikrings regler

Læs mere om vores faldsikringssystmer