Der skal altid etableres sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning, når der arbejdes højden. For at befærdes på et tag UDEN faldsikring, skal der enten være afmærket 2 meter fra kanten eller etableres kollektiv sikkerhedsforanstaltning som eksempelvis et rækværk på min. 1 meters højde. Hvis du er under 2 meter fra kanten af taget, hvor højden er 3,5 meter eller derover, skal du være sikret med faldsikring. Det er arbejdsgiverens ansvar at vurdere, hvordan arbejde i højden kan udføres sikkert og stille egnet faldsikringsudstyr til rådighed, når arbejdssituationen efter en konkret vurdering kræver det.  Arbejdsgiveren har også ansvaret for at advare medarbejderne om faldsikringskravet vha. skiltning.  

I byggesager er det den projekterendes ansvar, at reglerne i arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes – både i forbindelse med byggeriets gennemførelse og ved det gennemførte projekts vedligehold. Det skal planlægges og tilrettelægges i forhold til hvor og hvor mange forankringspunkter, der skal etableres, så de så vidt muligt placeres så pendulsving undgås.

Læs mere på arbejdstilsynets hjemmeside:
Regler om faldsikring

Eller læs BFA’s Branchevejledning om faldsikringsudstyr:
Branchevejledning

Redning og evakuering

Når en person er faldet ud fra en bygning skal der handles hurtigt. Personen er ikke i sikkerhed, før han/hun ligger i sikre omgivelser og er under opsyn/ behandling af erfarne personer. En person, som hænger i en sele i mere end 30 minutter, vil få alvorlige kropsskader, uanset om personen er ved bevidsthed eller bevidstløs. Derfor er det altafgørende at man har en detaljeret redningsprocedure, som er kendt og prøvet i praksis af alle der arbejder på taget.

Se beredskabsplan

Forstå reglerne for faldsikring

Hos Mul10 Prosafe har vi i årevis bestræbt os på at rådgive, vejlede og informere landets tagdækkere om reglerne for faldsikring, mens vi samtidigt har udviklet et patenteret system og en danskproduceret sikkerhedsfod til formålet. Faldsikringsudstyr er den garanti, I stiller for jeres medarbejdere, og vi har med vores professionelle forankringssystem sikret os en plads som danske kunders foretrukne faldsikringsproducent. Kravet om faldsikring tilkommer generelt dem, der arbejder i højder. Det kan mere specifikt bestemmes som, når der er mere end 3,5 meter fra tagkanten og ned til underlaget. I kan læse mere om ofte stillede spørgsmål og specifikationer her på vores FAQ-side.

 

Hvad I skal vide om reglerne for faldsikring

Først og fremmest er det en nødvendighed, at faldsikringsudstyr skal være CE-mærket og testet i henhold til præmisserne for godkendelse af et forankringspunkt. Vores sikkerhedsfod er testet og godkendt, og I kan dermed uden videre investere i denne med god samvittighed. Når det er sagt, skal I selvfølgelig før brug sikre jer, at udstyret er helt og funktionsdygtigt. Dertil er det også et krav om, at udstyret skal efterses af en fagperson mindst én gang om året. Der er mange teknikaliteter forbundet med projektering, montering og lignende, så tøv ikke med at kontakte os for at modtage uforpligtende, faglig rådgivning.

 

Arbejdsgiveren har ansvaret for at kende reglerne for brug, montering og vedligeholdelse

Som medarbejder skal man som bruger af faldsikringsudstyr altid sikre sig, at udstyret er funktionsdygtigt inden brug. Generelt pålægges ansvaret dog arbejdsgiveren, der skal have det fulde overblik over arbejdspladsens sikkerhed, udstyret duelighed og lignende opgaver. Arbejdsgiveren skal også kunne give den rigtige instruktion, så alle tagdækkere er ordentlig informeret om, hvordan udstyret skal bruges. Her på siden vil I kunne få et mere nærgående kendskab til de specifikke regler og finde henvisninger til sider, som I kan gøre nytte af. Kontakt os gerne på telefon 20 54 74 28, hvis I har spørgsmål til vores patenterede system.