Der skal altid etableres sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning, når der arbejdes højden. For at befærdes på et tag uden faldsikring, skal der enten være afmærket 2 meter fra kanten eller etableres et rækværk. Hvis du er under 2 meter fra kanten af taget, hvor højden er 3,5 meter eller derover, skal du være sikret med faldsikring. Det er arbejdsgiverens ansvar at vurdere, hvordan arbejde i højden kan udføres sikkert og stille egnet faldsikringsudstyr til rådighed, når arbejdssituationen efter en konkret vurdering kræver det. Arbejdsgiveren har også ansvaret for at advare medarbejderne om faldsikringskravet vha. skiltning.  

I byggesager er det den projekterendes ansvar, at reglerne i arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes – både i forbindelse med byggeriets gennemførelse og ved det gennemførte projekts vedligehold. Det skal planlægges og tilrettelægges i forhold til hvor og hvor mange forankringspunkter, der skal etableres, så de så vidt muligt placeres så pendulsving undgås.

Læs mere på arbejdstilsynets hjemmeside:
Regler om faldsikring

Eller læs BFA’s Branchevejledning om faldsikringsudstyr:
Branchevejledning

Redning og evakuering

Når en person er faldet ud fra en bygning skal der handles hurtigt. Personen er ikke i sikkerhed, før han/hun ligger i sikre omgivelser og er under opsyn/
behandling af erfarne personer. En person, som hænger i en sele i mere end 30 minutter, vil få alvorlige kropsskader, uanset om personen er ved bevidsthed eller bevidstløs. Derfor er det altafgørende at man har en detaljeret redningsprocedure, som er kendt og prøvet i praksis af alle der arbejder på taget.

Se beredskabsplan