Indledning til FAQ

Hvad er reglerne egentlig for faldsikring? Hvem har et ansvar og for hvad?

Der kan være mange spørgsmål og usikkerheder omkring projektering, montering, brug og vedligehold af faldsikring. Herunder forsøger vi at hjælpe med at besvare nogle af de spørgsmål.

Er du stadig i tvivl? – Så ring til os på tlf: 20 54 74 28

Om faldsikring

Hvornår skal man bruge faldsikring?

Faldsikring skal bruges, når man arbejder i højden, mod nedstyrtning fra tage – når der er mere end 3,5 meter fra tagkanten og ned til underlaget. Ansatte, der arbejder og færdes mindre end to meter fra kanten af taget skal være sikret mod nedstyrtning.

 

Hvad er lovgivningen indenfor faldsikring?
Faldsikringsudstyr skal være CE-mærket og godkendt efter gældende Europæiske normer. Alt faldsikringsudstyr skal efterses mindst én gang om året af en faglig kompetent person.

Hvad skal et forankringspunkt kunne holde til?

Ankerpunkter til faldsikring skal ifølge EN 795:2012 kunne optage en kraft på 12 kN (1200 kg) ved én person. Man godkender et forankringspunkt ved at udføre både en statisk test og en dynamisk drop-test, ud fra beskrivelsen i EN 795:2012. Mul10 ProSafe sikkerhedsfod med singleøje er testet og godkendt til 2 brugere på samme tid (bl.a. ved en statisk test på 13 kN).

Hvilket ansvar har medarbejderen?

Før brug af faldsikringsudstyr, skal brugeren sikre sig at det er helt og funktionsdygtigt. Derudover skal man kontrollere, om udstyret har gennemgået et eftersyn indenfor de sidste 12 måneder. Udstyr må ikke benyttes, hvis det har været brugt til at standse et fald eller hvis der er tvivl om udstyrets egnethed, før det har gennemgået et eftersyn. Fejl og mangler skal meddeles til arbejdsgiveren.

Typer af faldsikringssystemer

Hvad er forskellen på faldhindring og falddæmpning?

Et faldhindrende system er udformet således at brugeren ikke kan falde ud over kanten. Med en fast line og samme afstand til kanten hele vejen rundt på taget.

Et falddæmpende system vil dæmpe faldet hvis man falder ud over kanten.

 

Faldhindrende faldsikringssystem
– ideel systemplacering
– 2-2,5m fra kant
– Fast line på personligt udstyr

Falddæmpende faldsikringssytem
– til bygninger bredere end 17m
– Wire 5m fra kant
– (evt. + ekstra punkter i hjørner, for at undgå penduleffekt)
– Justérbar line på personligt udstyr

Falddæmpende faldsikringssytem
– til bygninger op til 17m i bredden
– Wire på midten af bygningen
– (evt. + ekstra punkter i hjørner, for at undgå penduleffekt)
– Justérbar line på personligt udstyr

Fleksibel ankerline

Hvornår kan man bruge wiresystem med fleksibel ankerline fra Mul10 ProSafe?

Der skal være frihøjde (”H”) under brugeren (mindst 3,5 m), som vil muliggøre sikkerhedsmæssigt forsvarlig standsning af fald. Den maksimale vægt af en bruger må ikke overstige 100 kg. Forankringspunktet eller wiren man hægter sig i, må ikke ligge under brugerens fodniveau. Kantens radius skal i det mindste udgøre 0,5 mm. Er kanten på taget skarp, kan der være en stor risiko for beskadigelse af linen, derfor skal den forsynes med en velegnet afskærmning.

 

Penduleffekt

Hvad er penduleffekt?

Hvis man bevæger sig for langt ud til siderne, i forhold til ankerpunktet, og falder ud over kanten, vil man “pendullere” og risikere at ramme ind i lodrette konstruktioner, eller i værste fald – ramme jorden eller underliggende etage. Man vil falde flere meter, før den falddæmpende effekt træder i kraft. For at undgå dette, må man maksimal bevæge sig i en vinkel på 15 grader fra ankerpunktet.

 

Faldhøjde

OBS: Beregning af stoplængde og sikkerhedsafstand skal altid udføres på grundlag af fabrikantens oplysninger om dette i brugsvejledningen.

Stoplængde = linelængde + længde på udløst falddæmper + sikkerhedsmargen

Penduleffekt

Ansvar for medarbejdernes sikkerhed

Hvad er arbejdsgiverens pligter?

Det er arbejdsgiveres pligt:

  • at vurdere, hvordan arbejde i højden kan udføres forsvarligt.
  • at arbejdsområder, hvor faldsikringsudstyr skal bruges, er afmærket med skiltning.
  • at stille egnet faldsikringsudstyr til rådighed, når arbejdssituationen kræver det.
  • sammen med brugeren, sørge for vedligeholdelse og renholdelse af faldsikringsudstyr.

Inden faldsikringsudstyret tages i brug, skal brugeren have modtaget instruktion i brug af udstyret og oplyses om faren ved ikke at bruge det.

Beredskabsplan

Virksomhedens brug af faldsikringsudstyr skal indgå i deres APV (arbejdspladsvurdering) – men en skriftelig plan for, hvordan arbejdet kan udføres sikkehedsmæssigt forsvarligt – herunder en beredskabsplan for hvilke procedurer man skal følge ved brug af falddæmpende udstyr – bl.a. en plan for hvordan arbejdsgiveren og den beskæftigede skal reagere, hvis der sker en ulykke. Beredskabsplanen skal være synlig og kendt for alle.

Find et eksempel på en beredskabsplan her

 

 

I tilfælde af en faldulykke:

  • Stands ulykken
  • Red den tilskadekomne og giv akut førstehjælp
  • Ring alarm 1-1-2 under alle omstændigheder
  • Markér eller afspær ulykkesstedet
  • Kontakt nærmeste leder eller arbejdsgiver og informer om ulykken

For mere information:

https://at.dk/regler/at-vejledninger/faldsikring-d-5-5/

https://at.dk/regler/at-vejledninger/fald-fra-hoejden-tage-2-4-2/tage-haeldning-under-15-grader/

https://bfa-ba.dk/wp-content/uploads/2018/09/branchevejledning-om-faldsikring-print.pdf