Mul10 ProSafe Faldsikring

Mul10 ProSafe er en af landets førende leverandører af kvalitetssikret faldsikring til tagkonstruktioner. Det er udstyr, som sikrer ansatte, mens de vedligeholder eller reparerer taget eller tagkonstruktionen. Skulle de miste balancen, gribes de sikkert i faldet.

Faldsikring fra Mul10 ProSafe er et professionelt forankringssystem til personsikring på pap- og folietage. Den patenterede sikkerhedsfod er den smarte løsning, når du skal installere faldsikring på pap- og folietage.

Mul10 ProSafe sikkerhedsfod fungerer som forankringspunkt til faldsikring. Den er centermonteret og udstyret med integreret papflange, som sikrer en hurtig og tæt montering.

Montering af ProSafe faldsikring

Mul10 ProSafe sikkerhedsfod er et danskproduceret kvalitetsprodukt, der har en direkte mekanisk fastgørelse til tagkonstruktionen fra under isoleringslaget og op til det påmonterede Mul10 ProSafe beslag.

Sikkerhedsfoden holdes på den måde altid oven på tagpappen, uden at synke ned i isoleringen. Derved undgås sætninger omkring sikkerhedsfoden og den deraf følgende risiko for vandindtrængen.

Mul10 ProSafe sikkerhedsfods underpap har 100 mm overlæg i forhold til bundpladen og overpappen 100 mm i forhold til underpappen iht. krav fra tagpapproducenterne.

https://www.mul10prosafe.dk/wp-content/uploads/2017/10/montage-af-sikkerhedsfod_hjemmeside.pdf

Krav om årligt eftersyn af faldsikringssystem

Alt faldsikringsudstyr skal gennemgå et årligt eftersyn for lovligt at kunne benyttes. Det gælder altså både dit personlige selesæt og det permanente faldsikringssystem på taget.

Mul10 Prosafes registrerede montører er godkendte til at udføre disse årlige eftersyn af dit faldsikringsudstyr. De uddannes i korrekt montage af produkterne, herunder at lave de krævede træktest på sikkerhedsfødderne/forankringspunkterne. Der udføres træktest både ved montage og ved de årlige eftersyn.

Med vores QR-system ligger alt dokumentationsmateriale digitalt tilgængeligt.

Læs mere om QR-systemet

Alle sikkerhedsfødder registreres via de unikke QR-koder i vores produktion, så de kan spores i systemet. Monteret på taget bliver de igen registreret med unikke fortløbende numre.

 

Testet af teknologisk institut

Faldsikringsudstyr af mærket Mul10 ProSafe er testet og godkendt efter normen EN 795:2012, som omhandler selve forankringspunktet til faldsikring. Sikkerhedsfoden, og det øvrige sikkerhedsudstyr i Mul10 ProSafe serien, gennemgår løbende en fremstillingskontrol af Teknologisk Institut, for at sikre, at den høje sikkerhedsstandard vedbliver.

Se vores TGA godkendelse fra ETA Danmark:
Certifikat

Dansk kvalitet

Mul10 Prosafe er, som det eneste faldsikringssystem, udviklet og produceret i Danmark. Vi har i tæt dialog med tagdækkere og rådgivere, udviklet et produkt, der tilgodeser deres ønsker og krav i forhold til montage, tæthed, kvalitet og dokumentation.

Alle vores produkter er lavet i holdbare materialer med fokus på kvalitet samt bæredygtighed. F.eks. er alle Mul10 ProSafe beslag lavet i Syrefast Rustfri AISI 316.

Se vores sortiment:
Produkter

Tagdækkernes faldsikringssystem

Tagdækkernes faldsikringssystem