Mul10 ProSafe Faldsikring

Mul10 ProSafe er en af landets førende leverandører af kvalitetssikret faldsikring til tagkonstruktioner. Det er udstyr, som sikrer ansatte, mens de vedligeholder eller reparerer taget eller tagkonstruktionen. Skulle de miste balancen, gribes de sikkert i faldet.

Faldsikring fra Mul10 ProSafe er et professionelt forankringssystem til personsikring på pap- og folietage. Den patenterede sikkerhedsfod er den smarte løsning, når du skal installere faldsikring på pap- og folietage.

Mul10 ProSafe sikkerhedsfod fungerer som forankringspunkt til faldsikring. Den er centermonteret og udstyret med integreret papflange, som sikrer en hurtig og tæt montering.

 

Montering af ProSafe faldsikring

Mul10 ProSafe sikkerhedsfod er et danskproduceret kvalitetsprodukt, der har en direkte mekanisk fastgørelse til tagkonstruktionen fra under isoleringslaget og op til det påmonterede Mul10 ProSafe beslag.

Sikkerhedsfoden holdes på den måde altid oven på tagpappen, uden at synke ned i isoleringen. Derved undgås sætninger omkring sikkerhedsfoden og den deraf følgende risiko for vandindtrængen.

Mul10 ProSafe sikkerhedsfods underpap har 100 mm overlæg i forhold til bundpladen og overpappen 100 mm i forhold til underpappen iht. krav fra tagpapproducenterne.

Hvad er relgerne for faldsikring?

Der skal altid etableres sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning, når der arbejdes i højden og på tage. Når du er under 2 meter fra kanten på et tag, hvor højden er 3,5 meter eller derover, skal du være sikret med faldsikring. Det er arbejdsgiverens ansvar at vurdere, hvordan arbejde i højden kan udføres sikkert og stille egnet faldsikringsudstyr til rådighed, når arbejdssituationen efter en konkret vurdering kræver det.

I byggesager er det den projekterendes ansvar, at reglerne i arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes – både i forbindelse med byggeriets gennemførelse og ved det gennemførte projekts vedligehold. Det skal planlægges og tilrettelægges i forhold til hvor og hvor mange forankringspunkter, der skal etableres, så de så vidt muligt placeres så pendulsving undgås.

Læs mere på arbejdstilsynets hjemmeside:
Regler om faldsikring

Eller læs BFA’s Branchevejledning om faldsikringsudstyr:
Branchevejledning

 

 

Krav om årligt eftersyn af faldsikringssystem

Alt faldsikringsudstyr skal gennemgå et årligt eftersyn for lovligt at kunne benyttes. Det gælder altså både dit personlige selesæt og det permanente faldsikringssystem på taget.

Mul10 Prosafes registrerede montører er godkendte til at udføre disse årlige eftersyn af dit faldsikringsudstyr. De uddannes i korrekt montage af produkterne, herunder at lave de krævede træktest på sikkerhedsfødderne/forankringspunkterne. Der udføres træktest både ved montage og ved de årlige eftersyn.

Med vores QR-system ligger alt dokumentationsmateriale digitalt tilgængeligt.

Læs mere om QR-systemet

Alle sikkerhedsfødder registreres via de unikke QR-koder i vores produktion, så de kan spores i systemet. Monteret på taget bliver de igen registreret med unikke fortløbende numre.

Faldsikring ABCD

A. Anchorage (Ankerpunkt)

Et ankerpunkt skal have en trækværdi på minimum 12 kN (1200 kg.). Dette svarer til hvad en mand på 100 kg. falder med. Hvis der skal kobles flere personer til et ankerpunkt (maks 4) skal der tillægges 1 kN (100 kg) pr. person. Dette er testet på teknologisk institut, iflg. af en statisk test og en dynamisk droptest. Et ankerpunkt på taget skal være godkendt og fast monteret.

C. Connector (Forbinder)

Der er forskellige løsninger for hvordan man kan kobles på et ankerpunkt. Hvis et ankerpunkt er placeret 2-2,5 meter fra kanten, vil en fast line på 2 meter, give en faldhindrende effekt. Hvis dette ikke er tilfældet, er en justerbar line en anden løsningen, hvis der er en fri faldhøjde på mindst 3,5 meter. Linen skal være udstyret med en falddæmper, for at absorbere kraften i faldet, og dermed skåne personen. Man kan også benytte en faldblok, som giver frihed som en justerbar line og samtidig er faldhindrende.

 

B. Bodysupport (Sele)

Det er vigtigt at selen sidder rigtigt for at mindske risikoen for skade på personen, hvis der skulle ske en faldulykke. Selen sidder rigtigt hvis man lige kan få fingrende imellem krop og rem ved lår og skulder.

 

D. Descend and rescue (Evakueringsplan)

Ved fald skal man have en evakueringsplan klar, som skal ske indenfor 20 min. Hvis det overskrides kan den hængene person risikere at få alvorlige skader på kroppen og i værste tilfælde omkomme.

Eksempler på evakueringsplaner:

  • Alarm 112, hvis det er muligt for dem at nå frem i tide.
  • Uddannede personer til udstyr der kan hjælpe den hængene person.

Testet af teknologisk institut

Faldsikringsudstyr af mærket Mul10 ProSafe er testet og godkendt efter normen EN 795:2012, som omhandler selve forankringspunktet til faldsikring. Sikkerhedsfoden, og det øvrige sikkerhedsudstyr i Mul10 ProSafe serien, gennemgår løbende en fremstillingskontrol af Teknologisk Institut, for at sikre, at den høje sikkerhedsstandard vedbliver.

Se vores certifikat fra Teknologisk Institut:
Produkt Certifikat

Dansk kvalitet

Mul10 Prosafe er, som det eneste faldsikringssystem, udviklet og produceret i Danmark. Vi har i tæt dialog med tagdækkere og rådgivere, udviklet et produkt, der tilgodeser deres ønsker og krav i forhold til montage, tæthed, kvalitet og dokumentation.

Alle vores produkter er lavet i holdbare materialer med fokus på kvalitet samt bæredygtighed. F.eks. er alle Mul10 ProSafe beslag lavet i Syrefast Rustfri AISI 316.

Se vores sortiment:
Produkter