Taktäckarnas fallsäkringssystem

Registrerad Mul10 ProSafe Installatör
För att få garanti på Mul10 ProSafe produkter, ska monteringen enbart utföras av registrerade Mul10 ProSafe installatörer som har genomgått utbildning/kurs hos Mul10Metal A/S.

Efter genomförd kurs hos Mul10Metal A/S har den registrerade installatören tillstånd att montera alla Mul10 ProSafe produkter och att genomföra kvalitetssäkring och årlig inspektion.

Se produkterna här

Testen i enlighet med DS/EN 795:2012 och CEN/TS 16415:2013
Se typintyget

Les vår Mul10 Prosafe PDF her

Patenteratt fallsäkringssystem
Mul10 ProSafe är ett professionellt förankringssystem för personsäkring på papp- och folietak.

Mul10 ProSafe säkerhetsfot
Mul10metals patenterade säkerhetsfot er den smarta lösningen när du ska installera fallsäkring på papp- och folietak. Säkerhetsfoten fungerar som förankringspunkt för fallsäkring. Den är centermonterad och försedd med integrerad pappfläns som garanterar en snabb och tät montering.

Fördelar med Mul10 ProSafe:

  • Där andra system kräver specialmontörer, utbildar vi takläggaren till en certifierad montör av Mul10 ProSafe.
  • Vi ger upp till 15 års täthetsgaranti – som följer takets garanti.
  • Enkel (gratis) utbildning för att bli registrerad installatör.
  • Merförsäljning är möjlig genom försäljning av abonnemang på årlig tillsyn (lagkrav).
  • Konkurrenskraftiga priser.
  • Snabb och säker montering (center- i stället för hörnmontering).
  • Takläggaren kan vara säker från dag ett.
  • Takläggaren kan erbjuda att montera fallskydd direkt (med andra system måste en specialfirma anlitas).

Garanti
Vi följer de gällande reglerna för garanti i AB 92 (danska allmänna byggreglerna). Förutom den allmänna produktgarantin på 5 års, följer Mul10 ProSafe säkerhetsfoten den gällande takpapptillverkarens garanti (vanligen 10–15 år), dock under förutsättning att monteringen har utförts av en registrerad Mul10 ProSafe installatör och enligt Mul10metals montagevägledning. Vid projekt med utvidgad garanti på takpapptaket, följer Mul10 ProSafe säkerhetsfot denna garanti – kontakta Mul10metal för ytterligare information om utvidgad garanti.

Test och teknisk rapport
Mul10 ProSafe har testats och certifierats i enlighet med nedanstående standarder i samarbete med Teknologisk Institut i Danmark.

Testen genomfördes i enlighet med DS/EN 795:2012: Personlig fallsäkringsutrustning Förankringsanordningar. Samt DS/CEN/TS 16415:2013: Bestämmelser som rör förankringsutrustning som ska användas av flera personer samtidigt.

Förpackat i lådor
Säkerhetsfötterna är förpackade i lådor med komplett monteringssats för både kalla och varma tak – för betong, stål och plywood.

Själva säkerhetsfoten ligger i lådans botten, så takpappen förblir plan. Därför passar den här produkten nu optimalt för att ha liggande på lager.

I varje låda medföljer även tillskärningsmallar, monteringsvägledning och scheman för dokumentation/kvalitetssäkring

Advarsler
Alle brugere af dette udstyr skal forstå og følge alle instruktioner til systemet. Følges instruktionerne ikke kan det have alvorlige skader til følge. Brug kun udstyret hvis du har modtaget den rette træning. Ved alvorlige sygdomstilstande hos brugeren, frarådes det at bruge faldsikringsudstyr, da det påvirker sikkerheden. Brug ikke faldsikringsudstyret/ forankringssystemet ved ekstreme temperaturer (unormale forhold). Faldsikringsudstyrets sele og line må ikke komme i kontakt med skarpe kanter under arbejde eller transport.

Installation
Mul10 ProSafe forankringssystem skal installeres af en registreret Mul10 ProSafe Installatør. Husk at udfylde installationsskemaet, der derefter skal opbevares i den bygning hvor systemet er installeret. Installationen skal følge montagevejledningen og må kun udføres på de anviste konstruktioner. Der må ikke laves ændringer på systemet eller tilføjelser med uoriginale dele.

Brug
Brugeren skal være instrueret i sikker brug af faldsikringsudstyret.
Forankringssystemets kapacitet for antal brugere, må ikke overskrides.
Forankringssystemet må ikke bruges til andre formål end faldsikring.
Forankringssystemet må ikke anvendes, hvis det har været brugt til at standse et fald, hvis det har været udsat for anden belastning, der kan have nedsat holdbarheden, hvis det er repareret, eller hvis der er tvivl om udstyrets fortsatte egnethed, medmindre udstyret har gennemgået et eftersyn af en kvalificeret person.

Redning og evakuering
Når en person er faldet ud fra en bygning skal der handles hurtigt. Personen er ikke i sikkerhed, før han/hun ligger i sikre omgivelser og er under opsyn/
behandling af erfarne personer. En person, som hænger i en sele i mere end 30 minutter, vil få alvorlige kropsskader, uanset om han er ved bevidsthed eller bevidstløs. Derfor er det altafgørende at man har en detaljeret redningsprocedure, som er kendt og prøvet i praksis af alle der arbejder på taget.

Taktäckarnas fallsäkringssystem

Taktäckarnas fallsäkringssystem