Med komplett monteringssats 

För montering på varmt tak: Betong, trapetsplåt, korsfaner

För montering på kallt tak: korsfaner, brädor

Beskrivning:
Förankringspunkt för fallskydd testad enl. EN 795:2012 (12 kN).

Rostfritt syrafast stål AISI 316.
Monterad SBS yt- och underpapp.