Taktäckarnas fallsäkringssystem

Taktäckarnas fallsäkringssystem

Faldsikring Danmark

Om Mul10 ProSafe

Läs mer om Mul10 ProSafe fallskydd

Faldsikring af kvalitet

Produkter

Få en överblick över de produkter vi erbjuder och få mer information

mul10 prosafe faldsikring

Kontakt

Har du frågor eller vill du få en offert? Kontakta oss här.

Kvalitetssäkrat fallskydd

Mul10 ProSafe är en av Danmarks ledande leverantörer av kvalitetssäkrat fallskydd för takkonstruktioner.

Det är utrustning som skyddar arbetare medan de utför underhålls- eller reparationsarbete på tak eller takkonstruktion. Om de skulle tappa balansen fångas de säkert upp. Fallskyddet från Mul10Metal heter Mul10 ProSafe och innehåller både säkerhetsfot, vajer och glidlås. Lösningen är 100 % vattentät, och kan placeras med 10 meters avstånd mellan punkterna, vilket ger en ökad frihet i placeringen av systemet.

Läs mer