Med komplett monteringssett

For montering på varmt tak: betong, stål trapesplater, kryssfinér

For montering på kaldt tak: kryssfinér, planker

Beskrivelse:
Forankringspunkt for fallsikring

EN-795 Klasse A

Maks 2 personer

Rustfritt syrefast stål AISI316
SBS-overpapp og SBS-underpapp montert