Med komplett monteringssett

For montering på varmt tak: betong, stål trapesplater, kryssfinér.

For montering på kaldt tak: kryssfinér, planker

Beskrivelse:
Forankringspunkt for fallsikring testet jf. EN 795:2012 (12 kN).

Rustfritt syrefast stål AISI 316.
SBS-overpapp og SBS-underpapp montert